scorecardresearch

08 HZ. İSMAIL PEYGAMBER

7 izlenme
Kategori Din
Eklenme Tarihi 2 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
www.youtube.com/watch?v=8YgkO... İsmail Aleyhisselâmın Soyu: İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz.Hâcer´den doğan ilk ve bü­yük oğludur.[1] smail Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri: İsmail Aleyhisselâm; Babası İbrahim Aleyhisselâmın vefatından sonra da, ge­rek Kabe ve gerek Hacc amellerine âid hizmetleri yürütmek ve yönetmekte de­vam etti.[5] İlk olarak Kabe´ye örtü örttü.[6] Yüce Allah, İsmail Aleyhisselâma Peygamberlik verdi.[7] Onu; Mekke´de ve Mekke çevresinde oturan Cürhüm ve Amalika halkı ile Ye­men kabilelerine[8], Me´rib ve Haciramevt taraflarına[9] Peygamber olarak gönderdi. [10] Elli yıl, onları, İslâmiyete davet etti. [11] Davet ettiği kimselerden bazısı iman, bazı inkâr etti. [12] İman edenler, pek az idi. [13] İsmail Aleyhisselâm, vazifesinde sabr ve sebat edenlerdendi. [14] Sözünde, sâdıktı. [15] Günahkârları, Mekke Hareminden, ilk sürüp çıkarandı. [16] Kendilerine üstün meziyetler verilenlerden[17], en hayırlı olanlardandı., [18] Namazlarını, kılmalarını, zekâtlarını vermelerini Ev halkına ve kavmine emrederdi. Kendisi, Allah katında Rızâ´ya ermişti., [19] İsmail Aleyhisselâm; Mekke´nin sıcaklığından şikâyetlenince, Yüce Allah: "Ben, sana, Cennet´ten bir kapı (pencere), açacağım! Kıyamet gününe kadar, oradan, sana serin serin yel esecektir!" buyurdu. Pencere açılacağı bildirilen yer, kendisinin, vefat ettiği zaman, gömüldüğü Hicr İdi.[20] smail Aleyhisselâmın Oğulları: İsmail Aleyhisselâm, ilk zevcesini boşadıktan sonra[28], Cürhümîlerden Mudad b.Amr´ül Cürhümî´nin kızı ile evlenmiş, kendisinin, ondan on iki oğlu doğmuştu. [29] Mudad´ın kızının ismi Ra´le idi. [30] İsmail Aleyhisselâmın, Ra´leden doğan oğullarının isimleri şöyle idi: 1) Nâbit, 2) Kaydar, 3) Ezbel veya Ezbil 4) Mebşa veya Menşâ, 5) Mişma´ veya Meşmae, 6) Maşı, 7) Duma, 8) Ezer veya Ezür, 9) Tayma, 10) Yatur, 11) Nebiş veya Neyiş, 12) Kayzuma[31] İsmail Aleyhisselâmdan Sonra Kabe Hizmetlerinin Kimler Tarafından İdare Edildiği? İsmail Aleyhisselâmın vefatından sonra, Kabe hizmetini, oğlu Nabit, üzerine alıp yönetti. [32] Bu hizmetin, önce Kaydar, ondan sonra Nabit tarafından yönetildiği rivayet olun­duğu gibi|[33]; İsmail Aleyhisselâmın vefatından sonra Kabe hizmetiyle, önce, Kaydar´ın, sonra, Teymen b. Nabt´ın, ondan sonra, Nabit b. Hemeysa´, b. Teymen, b. Nabt´ın meş­gul olduğu ve Nabit´in vefatı üzerine de, bu hizmetin, Cürhümîler tarafından gö­rüldüğü rivayet ve Nabit´in şeceresi de, Nabit b. Hemeysa´, b. Teymen, b. Nabt, b. Kaydar, b. İsmail Aleyhisselâm olarak kaydedilir. [34] Kaydar´ın Bazı Özellikleri: 1) İsmail Aleyhisselâmın oğullarından Kaydar´ın yüzünde Muhammed Aleyhis­selâmın Nûr´u parıldardı. 2) Savaşçılık, 3) Güreşçilik, 4) Ok atıcılık, 5) Avcılık, 6) Ata binicilik... gibi bir takım özellikleri de, vardı. Her gün, av silahının yanına vardığı zaman, silahından, ya dişi bir geyiğin, ya da, bir kuşun: "Allah´ın ismini anmadıkça, beni, kesme! Besmele çekmedikçe de, yeme!" diye seslendiğini işitirdi. [35] İsmail Oğullarının Mekke´den Dağılışı Ve Yönetimin Cürhümîlere Geçişi: Nâbıt vefat ettiği zaman, İsmail Aleyhisselâmın oğulları, geçim bolluğu olan yer­lere dağıldılar. İçlerinden bazısı ise; "Biz, Allahın Hareminden ayrılmayız!" diyerek Mekke´de kaldılar. Mekke´de kalanlar arasında, İsmail Aleyhisselâmın küçük yaştaki çocukları da, bulunuyordu. [36] Bunun için, Kabe hizmetini, İsmail Aleyhisselâmın oğullarının ana tarafından babaları olan Mudad b. Amr´elcühenî, üzerine aldı.
Etiketler