scorecardresearch
Daha iyi hizmet vermek için bu websitesinde çerezler kullanıyoruz.

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Çerez nedir?

Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır. Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor. Bu site farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından yerleştirilir. İzniniz şu alanlar için geçerlidir: web.tv

08 HZ. İSMAIL PEYGAMBER

9 izlenme
Kategori Din
Eklenme Tarihi 3 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
www.youtube.com/watch?v=8YgkO... İsmail Aleyhisselâmın Soyu: İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz.Hâcer´den doğan ilk ve bü­yük oğludur.[1] smail Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri: İsmail Aleyhisselâm; Babası İbrahim Aleyhisselâmın vefatından sonra da, ge­rek Kabe ve gerek Hacc amellerine âid hizmetleri yürütmek ve yönetmekte de­vam etti.[5] İlk olarak Kabe´ye örtü örttü.[6] Yüce Allah, İsmail Aleyhisselâma Peygamberlik verdi.[7] Onu; Mekke´de ve Mekke çevresinde oturan Cürhüm ve Amalika halkı ile Ye­men kabilelerine[8], Me´rib ve Haciramevt taraflarına[9] Peygamber olarak gönderdi. [10] Elli yıl, onları, İslâmiyete davet etti. [11] Davet ettiği kimselerden bazısı iman, bazı inkâr etti. [12] İman edenler, pek az idi. [13] İsmail Aleyhisselâm, vazifesinde sabr ve sebat edenlerdendi. [14] Sözünde, sâdıktı. [15] Günahkârları, Mekke Hareminden, ilk sürüp çıkarandı. [16] Kendilerine üstün meziyetler verilenlerden[17], en hayırlı olanlardandı., [18] Namazlarını, kılmalarını, zekâtlarını vermelerini Ev halkına ve kavmine emrederdi. Kendisi, Allah katında Rızâ´ya ermişti., [19] İsmail Aleyhisselâm; Mekke´nin sıcaklığından şikâyetlenince, Yüce Allah: "Ben, sana, Cennet´ten bir kapı (pencere), açacağım! Kıyamet gününe kadar, oradan, sana serin serin yel esecektir!" buyurdu. Pencere açılacağı bildirilen yer, kendisinin, vefat ettiği zaman, gömüldüğü Hicr İdi.[20] smail Aleyhisselâmın Oğulları: İsmail Aleyhisselâm, ilk zevcesini boşadıktan sonra[28], Cürhümîlerden Mudad b.Amr´ül Cürhümî´nin kızı ile evlenmiş, kendisinin, ondan on iki oğlu doğmuştu. [29] Mudad´ın kızının ismi Ra´le idi. [30] İsmail Aleyhisselâmın, Ra´leden doğan oğullarının isimleri şöyle idi: 1) Nâbit, 2) Kaydar, 3) Ezbel veya Ezbil 4) Mebşa veya Menşâ, 5) Mişma´ veya Meşmae, 6) Maşı, 7) Duma, 8) Ezer veya Ezür, 9) Tayma, 10) Yatur, 11) Nebiş veya Neyiş, 12) Kayzuma[31] İsmail Aleyhisselâmdan Sonra Kabe Hizmetlerinin Kimler Tarafından İdare Edildiği? İsmail Aleyhisselâmın vefatından sonra, Kabe hizmetini, oğlu Nabit, üzerine alıp yönetti. [32] Bu hizmetin, önce Kaydar, ondan sonra Nabit tarafından yönetildiği rivayet olun­duğu gibi|[33]; İsmail Aleyhisselâmın vefatından sonra Kabe hizmetiyle, önce, Kaydar´ın, sonra, Teymen b. Nabt´ın, ondan sonra, Nabit b. Hemeysa´, b. Teymen, b. Nabt´ın meş­gul olduğu ve Nabit´in vefatı üzerine de, bu hizmetin, Cürhümîler tarafından gö­rüldüğü rivayet ve Nabit´in şeceresi de, Nabit b. Hemeysa´, b. Teymen, b. Nabt, b. Kaydar, b. İsmail Aleyhisselâm olarak kaydedilir. [34] Kaydar´ın Bazı Özellikleri: 1) İsmail Aleyhisselâmın oğullarından Kaydar´ın yüzünde Muhammed Aleyhis­selâmın Nûr´u parıldardı. 2) Savaşçılık, 3) Güreşçilik, 4) Ok atıcılık, 5) Avcılık, 6) Ata binicilik... gibi bir takım özellikleri de, vardı. Her gün, av silahının yanına vardığı zaman, silahından, ya dişi bir geyiğin, ya da, bir kuşun: "Allah´ın ismini anmadıkça, beni, kesme! Besmele çekmedikçe de, yeme!" diye seslendiğini işitirdi. [35] İsmail Oğullarının Mekke´den Dağılışı Ve Yönetimin Cürhümîlere Geçişi: Nâbıt vefat ettiği zaman, İsmail Aleyhisselâmın oğulları, geçim bolluğu olan yer­lere dağıldılar. İçlerinden bazısı ise; "Biz, Allahın Hareminden ayrılmayız!" diyerek Mekke´de kaldılar. Mekke´de kalanlar arasında, İsmail Aleyhisselâmın küçük yaştaki çocukları da, bulunuyordu. [36] Bunun için, Kabe hizmetini, İsmail Aleyhisselâmın oğullarının ana tarafından babaları olan Mudad b. Amr´elcühenî, üzerine aldı.
Etiketler